senorita-rose-45-2-514×514
señorita-TANTAU
9227b9d0c50cf921133fb9d7cfe0cb70
IMG_2348

 

SENORITA

“- Tên hoa: Senorita
– Hình ảnh hoa:
– Thông tin chung
Tên khoa học: Senorita
Xuất xứ:
Giống hồng: Cây bụi
Màu sắc: Màu kem chuyển dần sang hồng
Chiều cao cây:

Danh mục:

 

“- Tên hoa: Senorita
– Hình ảnh hoa:
– Thông tin chung
Tên khoa học: Senorita
Xuất xứ:
Giống hồng: Cây bụi
Màu sắc: Màu kem chuyển dần sang hồng
Chiều cao cây: