Carol favorite gallica

“Tên Hoa: Carol favorite gallica
Tên khoa học: Carol favorite gallica
Xuất xứ: Nguồn gốc không rõ ràng
Giống: cây bụi
Màu sắc: Hồng tím”

Danh mục:

 

“Thông tin về giống hoa này khá ít. Về nguồn gốc lai tạo không rõ ràng., không rõ quê hương hay người lai tạo giống hoa. Tại Việt Nam, xuất hiện một vài cửa hàng online bán giống hoa này nhưng khá ít. Hiện nay thông tin về Carol favorite gallica trên mạng cũng không đầy đủ.
Giống hồng này có bông khá to, nở đầy đủ khoảng 41 cánh hoa. Cánh màu hồng tím, không có mùi thơm. Chưa được trồng rộng rãi tại Việt Nam.